สมัครแล้ว
อัปเดต 09 ก.พ. 2567 เวลา 22.26 น.
3,271
ผู้สมัครล่าสุด
67012279
โรงเรียน สายอักษร
09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.26 น.
ผู้สมัครสอบใหม่
(สมัครสอบด้วยตัวเอง)
เข้าห้องสอบ
เปิดระบบตามปฎิทินดำเนินการ
ประกาศผลสอบ
ตามปฎิทินดำเนินการ
เฉลยข้อสอบ
(รายข้อ)
ดาว์โหลด
ประกาศนียบัตร

ทำไมต้องสมัคร PreEntrance

ระบบสอบออนไลน์
สอบเสร็จทราบผลคะแนนสอบทันที
สามารถทดลองสอบได้ครบทุกแผนการเรียน
จับเวลาสอบจริง
กดดันจริง ตามเวลาสอบจริง
เพื่อวัดความพร้อมก่อนสอบทำทัน หรือ ไม่ทัน
รู้ลำดับความพร้อม
สถิติการจัดอันดับต่ำสุด - สูงสุด
พร้อมเช็กอันดับ (แยกตามแผนการเรียน)
วิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน
ช่วยนักเรียนวิเคราะห์จุดอ่อน (ตามรายวิชา)
พร้อมเฉลยข้อผิดให้แบบละเอียด

ปฏิทินดำเนินการ

ห้องเรียนพิเศษ สมัครวันนี้ - 15 ม.ค. 67
ห้องเรียนปกติ สมัครวันนี้ - 5 ก.พ. 67
สอบห้องพิเศษสอบออนไลน์ : 20 - 27 ม.ค. 67
สอบห้องทั่วไปสอบออนไลน์ : 10-13 ก.พ. 67
ประกาศผลคะแนน ห้องเรียนพิเศษ : 2 ก.พ. 67
ประกาศผลคะแนน ห้องเรียนทั่วไป : 20 ก.พ. 67

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

กดปุ่มสมัครสอบ
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกชื่อ - นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
โรงเรียน ระดับชั้น
เลือกระดับชั้น
นักเรียนเลือก Pre-Entrance
ระดับ ม.1 หรือ ม.4
เลือกแผนการเรียน
นักเรียนเลือกแผนการเรียน
หรือ ห้องเรียนที่ต้องการเข้าศึกษา
* ข้อสอบคนละชุด
เลือกวิธีการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะ
สามารถตรวจสอบสถานะ
ได้หลักจากชำระเงิน

ตัวอย่าง ผลคะแนนสอบ-ใบวิเคราะห์ผล

เงื่อนไขของการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตัวอย่าง ผลคะแนนสอบ-ใบวิเคราะห์ผล

การสมัครสอบ
  1. การสมัครสอบนักเรียนต้องเลือก ระดับชั้นในการทดสอบ (เตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4) โดยหลังจากสถานะสมัครสอบสมบูรณ์แล้วให้บันทึกเลชประจำตัวสอบให้ดี กรณีลืมรหัสประจำตัวสอบสามารถใช้รหัสประจำตัวประชาชนเข้าระบบแทนได้
  2. นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้หลายแผนการเรียน โดยข้อสอบแต่ละแผนการเรียนจะไม่ซ้ำกัน เพื่อวัดศักยภาพที่แตกต่างกัน
  3. ทางโครงการจะไม่ คืนเงินค่าสมัครสอบ หลังจากผู้สมัครชำระเงินแล้ว(ทุกกรณี)
การสมัครสอบเพิ่ม

สามารถ Login เข้าสู่ระบบไปที่ "แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร" แล้วเพิ่มแผนการเรียนที่ต้องการทดลองสอบได้เอง

กรณีขาดสอบ
  1. ไม่สามารถเข้ามาสอบย้อนหลังได้ทุกกรณี
  2. กรณีไม่เข้าสอบ คะแนนจะเป็น 0 และไม่สามารถเข้าดูเฉลยข้อผิดได้